Loes Lucassen

Heb je een persoonlijke vraag?


Tel. +31 (0)40 340 01 01

info@fontissimo.nl

Privacystatement

Bij Fontissimo hechten we veel waarde aan privacy. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Wie zijn wij
Wij zijn Fontissimo BV, gevestigd op de Torenallee 20, 5607 BC in Eindhoven. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de website. 

Persoonsgegevens 
Fontissimo verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres etc. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Fontissimo noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Fontissimo verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van verkoop van haar diensten en producten, het versturen van nieuwsbrieven, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het informeren over nieuwe ontwikkelingen. Fontissimo zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn
Fontissimo zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens uitwisselen met derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Recht op inzage
U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door schriftelijk contact met ons op te nemen.

Cookies
Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen.

Cookies van fontissimo.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website op een correcte manier functioneert.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd. Fontissimo maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager.

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Fontissimo is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Beveiliging
Fontissimo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fontissimo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals een BSN-nummer. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fontissimo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fontissimo op via info@fontissimo.nl 

Vragen of klachten
Heeft u een vraag over ons privacybeleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per e-mail via info@fontissimo.nl of per post: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven.

Wijziging privacyverklaring
Fontissimo behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Informatie aanvragen?

Neem contact met ons op

Contact opnemen